Home Brand Management

Association of National Advertisers viết tắt ANA

671

Association of National Advertisers viết tắt ANA – Hiệp Hội Các Nhà Quảng Cáo Toàn Nước Mỹ: là cơ quan đại diện cho cộng đồng tiếp thị ở Hoa Kỳ. Trụ sở của nó nằm ở thành phố New York và có một văn phòng khác ở Washington, D.C .. Các thành viên của ANA bao gồm hơn 600 công ty với 10.000 thương hiệu mà chi tiêu tổng cộng hơn 250 tỷ đô la cho truyền thông tiếp thị và quảng cáo.

Hiệu quả của quảng cáo chỉ có thể được duy trì bằng quảng cáo có trách nhiệm, và với mục đích tự điều chỉnh ngành công nghiệp liên quan đến các vấn đề về sự thật, vị giác và trách nhiệm xã hội ANA, cùng với AAAA, Liên đoàn Quảng cáo Mỹ (AAF) và Hội đồng các Cơ quan Doanh nghiệp Tốt hơn (BBB) ​​đã đưa ra Ủy ban Xem xét Quảng cáo Quốc gia (NARB) vào năm 1971. NARB hoạt động như hội đồng phúc thẩm của Cục Quảng cáo Quốc gia (NAD) của BBB. NAD điều tra các vấn đề về sự trung thực và chính xác trong quảng cáo và các vấn đề về vị giác hoặc trách nhiệm xã hội được NARB đề cập. Năm 1986, ANA, AAAA và AAF thành lập Liên minh Quảng cáo Nhà nước để theo dõi các vấn đề lập pháp và quản lý nhà nước đang đe dọa quảng cáo. Sau đó, vào năm 1988, ANA đã phối hợp với các hiệp hội thương mại ngành khác để thành lập Liên minh Thuế Quảng cáo để chống lại các đề xuất về thuế quảng cáo của liên bang.

ANA đã tiến hành nhiều nghiên cứu và giúp phát triển các hệ thống đo lường quảng cáo từ khi bắt đầu đến hiện tại: từ hệ thống xếp hạng Crossley, được phát triển vào năm 1930, đưa ra các tiêu chuẩn quốc gia để đo lường các đối tượng phát thanh, cho Ad-ID được giới thiệu gần đây, hệ thống chỉ định mã duy nhất và vĩnh viễn cho mỗi quảng cáo với ứng dụng 360 độ.

Diễn đàn Hướng dẫn Gia đình thân thiện với mục tiêu tăng chương trình truyền hình giờ cao điểm có thể được cả gia đình xem là một sáng kiến ​​thành viên bắt đầu với sự trợ giúp của ANA năm 1998. Ngoài việc cung cấp quỹ phát triển kịch bản và học bổng cho sinh viên làm việc về chương trình thân thiện gia đình, giải thưởng Truyền hình Gia đình được truyền hình được tổ chức để nhận ra chương trình gia đình nổi bật.

Được phát triển bởi ANA và Hiệp hội các Cơ quan Quảng cáo Hoa Kỳ, Ad-ID là một hệ thống dựa trên web có thể truy cập 24/7 trên toàn thế giới tạo ra một mã nhận diện duy nhất cho mỗi tài sản quảng cáo, tạo ra khả năng nhận dạng chúng trên tất cả các phương tiện truyền thông. Sử dụng Ad-ID và thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ web của mình, cải thiện đáng kể luồng công việc giữa đại lý, nhà quảng cáo, nhà phân phối và môi trường. Ad-ID nâng cấp hệ thống mã hoá thương mại ISCI trước đó và thay thế các phương pháp khác được sử dụng để xác định tài sản quảng cáo. Ad-ID là mã nhận dạng chuẩn ngành cho tất cả các hình thức truyền thông có liên quan.

Website: http://www.ana.net/

SHARE