Home Tags Website

Tag: Website

Soft launch

Soft launch - khởi động mềm, còn được gọi là mở nhẹ nhàng, là một bản phát hành trước của một sản phẩm hoặc...

Database Management System viết tắt DBMS

Database Management System viết tắt DBMS - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để...

First Paint

First Paint: báo cáo thời gian trình duyệt lần đầu tiên hiển thị sau khi điều hướng. Điều này không bao gồm sơn nền...

Document Object Model viết tắt DOM

Document Object Model viết tắt DOM - Mô hình Đối tượng Tài liệu: là một giao diện lập trình ứng dụng (API). Thường thường...

Browser Object Model viết tắt BOM

Browser Object Model viết tắt BOM hay còn gọi là các đối tượng liên quan đến trình duyệt browser. Mỗi browser sẽ có những...

RAIL Model

RAIL Model là mô hình hoạt động dựa vào những yếu tố làm giảm trải nghiệm của người dùng thành các hành động chính....

DOM Content Loaded viết tắt DCL

DOM Content Loaded viết tắt DCL - Đã tải nội dung DOM: khi tài liệu HTML đã được tải và phân tích cú pháp....

First Contentful Paint viết tắt FCP

First Contentful Paint viết tắt FCP: thời gian đo lường khi người dùng nhìn thấy phản hồi bằng hình ảnh đầu tiên từ trang....

Meta X-UA-Compatible

Thẻ Meta X-UA-Compatible cho phép các tác giả web chọn phiên bản của Internet Explorer phiên bản nên được hiển thị dưới dạng. IE11...

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP - lập trình hướng khía cạnh: là một kỹ thuật lập trình (kiểu như lập trình hướng đối tượng)...
- Advertisement -

SEO

DMCA.com Protection Status