First Contentful Paint viết tắt FCP: thời gian đo lường khi người dùng nhìn thấy phản hồi bằng hình ảnh đầu tiên từ trang. Thời gian nhanh hơn có nhiều khả năng giữ người dùng tham gia. Trên công cụ Google PageSpeed Insights quy định 03 mức đo thời gian, như sau:

  • Fast: Time FCP mobile< 1.6s & desktop < 1.0s
  • Average: Time FCP mobile <3.0s & desktop < 2.1s
  • Slow: Time FCP mobile > 3.0s & desktop > 2.1s

Đó là thời điểm khi người dùng nhìn thấy một nội dung “thỏa đáng” được hiển thị trên một trang web. Chỉ cần một cái gì đó khác với màn hình trống. Nó có thể là bất cứ thứ gì đầu tiên của khung, logo, màu sắc, text… Vì sự khác biệt thời gian kết quả giữa First Contentful và First Contentful Paint viết tắt FCP có thể mất từ ​​mili giây. Sự khác biệt thực sự nhận thấy ngay cả trên màn hình ở trên. Đó là lý do tại sao có chỉ số đại diện cho màu sắc thực đầu tiên của nội dung là có giá trị.

FCP được Google Speed Insight lấy dữ liệu trong vòng 30 ngày từ trải nghiệm thực tế của người dùng trên trình duyệt Chrome.

Định nghĩa trên Chrome

FCP báo cáo thời gian khi trình duyệt đầu tiên rendered bất kỳ văn bản, hình ảnh (bao gồm cả hình nền), nền trắng hoặc SVG. Điều này bao gồm văn bản với webfonts đang chờ xử lý. Đây là lần đầu tiên người dùng có thể bắt đầu xem được nội dung của trang.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.