• Location pricing

  Location pricing – Định giá theo vị trí và không gian mua:  là hình thức định giá bán sản phẩm theo không gian / vị trí người mua. VD trung tâm thương mại / siêu thị / cửa hàng tạp khóa / cửa hàng tại Sân bay…
 • Loss-leader pricing

  Loss-leader pricing – Định giá lỗ dể kéo khách: là phương pháp định giá trong một khoảng thời gian ngắn, chấp nhận lỗ hoặc một vài sản phẩm chấp nhận định giá bán thấp hơn giá vốn để kéo khách hàng hoặc xây dựng mạng...
 • End of line (viết tắt EOL)

  End of line (viết tắt EOL) – kết thúc vòng đời: thuật ngữ này hay bắt gặp trong vòng đời của tất cả sản phẩm, khi mà sản phẩm đó / model đó sắp không còn kinh doanh nữa (Kết thúc vòng đời sản phẩm) => khi ấy được gọi là...
 • Product Road Map

  Product Road Map – lộ trình sản phẩm là một công cụ mạnh mẽ để mô tả làm thế nào một sản phẩm có khả năng để phát triển, để gắn kết các bên liên quan , và để có được một ngân sách cho việc phát triển sản phẩm. Nhưng...
 • Marketing Intelligence (viết tắt MI)

  Marketing Intelligence (viết tắt MI) –  tiếp thị thông minh:  là những thông tin hàng ngày liên quan đến thị trường mà công ty đang kinh doanh, thu thập và phân tích đặc biệt cho mục đích chính xác và tự tin đưa ra quyết định trong việc...
 • Product mapping

  Product mapping – bản đồ sản phẩm: là bản đồ được sắp xếp thể hiện tất cả sản phẩm của ngành hàng thể hiện theo giá bán, thương hiệu, tính năng đặc biệt của sản phẩm, marketing dùng Product Mapping này để định hình chiến...
 • Product line-up chart

  Product line-up chart: bảng so sánh tính năng của sản phẩm trong cùng 1 dòng sản phẩm, danh mục, phân khúc giá, nhóm khách hàng mục tiêu… của cùng 01 thương hiệu. Mô tả 01 mẫu Product line-up chart:  Cột bên trái: liệt kê tất những thông...
 • Two-part pricing

  Two-part pricing – định giá hai phần: là một hình thức xác định giá trong đó giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm hai phần – một khoản phí một lần và – một khoản phí cho mỗi đơn vị (tháng, sản phẩm…). Nói...
 • Timing pricing

  Timing pricing – Định giá theo thời điểm mua: là hình thức định giá dựa vào thời điểm mà khách hàng quyết định mua sản phẩm / dịch vụ. Ví dụ: Đăng ký khóa học trước 30 ngày được giảm 1,000,000 vnđ Đăng ký khóa học trước 07...
 • Target-return pricing

  Target-return pricing – Định gía theo lợi nhuận mục ti êu: là hình thức định giá dựa vào lợi nhuận kỳ vọng từ nhà đầu tư. Công thức định giá: giá vốn hàng bán + lợi nhuận kỳ vọng nhà đầu tư = giá niêm yết