Home Tags TVC

Tag: TVC

Zoom

Zoom: Hiệu quả tiếp cận cấp tốc nhưng hình ảnh ở tầm xa để làm to ra.

Wolf Method

Wolf Method: phương pháp của HD Wolfe dùng để đo trị số PFA (Plus For Advertising) nghĩa là đo sức mua hàng dưới ảnh...

Whiz Pan

Whiz Pan: động tác thật nhanh của máy thu hình quạt tả quạt hữu để gây tác dụng đặc biệt.  

Wide Shooting

Wide Shooting: thu hình tự do, không dựa vào bảng phân đoạn.  

Wheeler-Lea Act

Wheeler-Lea Act: Tu chính án đạo luật của Ủy ban mậu dịch liên bang (FTC) về cạnh tranh thương mại, theo đó, quảng cáo...

Very High Frequency Broadcasting Waves viết tắt VHF

Very High Frequency Broadcasting Waves viết tắt VHF: Làn sóng truyền hình với độ dài dùng cho khoảng từ 2 đến 13 kênh (channels).  

Videotape CM

Videotape CM: Thương điệp quảng cáo dùng băng từ thường. Gọn, đẹp, mới mẻ, dể sử dụng và dễ vứt bỏ. Hiện đang thịnh...

Video Tape Recorder viết tắt VTR

Video Tape Recorder viết tắt VTR: Máy thu hình, âm thanh thành tín hiệu vào băng từ.  

Zapping

Zapping: hành động đổi đài của người xem khi gặp phải đoạn có quảng cáo. đổi đài nhiều lần gọi là Flipping, còn cho...

Valid Life Scene viết tắt VLS

Valid Life Scene viết tắt VLS: Cảnh Đời Xác Thực, đủ chi tiết có thể đem dùng để tạo ra cốt truyện phim quảng...
Edit with Live CSS