Home Brand Management

Wheeler-Lea Act

1005

Wheeler-Lea Act: Tu chính án đạo luật của Ủy ban mậu dịch liên bang (FTC) về cạnh tranh thương mại, theo đó, quảng cáo bị đánh giá là dối trá hay khinh mạn đủ để được coi như là hình thức cạnh tranh bất chính và phải bị loại bỏ.

 

SHARE