Home Brand Management

Zapping

1449

Zapping: hành động đổi đài của người xem khi gặp phải đoạn có quảng cáo. đổi đài nhiều lần gọi là Flipping, còn cho đoạn băng từ có quảng cáo lướt quá nhanh thì gọi là Zipping.

SHARE