Home Brand Management

Very High Frequency Broadcasting Waves viết tắt VHF

850

Very High Frequency Broadcasting Waves viết tắt VHF: Làn sóng truyền hình với độ dài dùng cho khoảng từ 2 đến 13 kênh (channels).

 

SHARE