Home Brand Management

American Advertising Federation viết tắt AAF

769

American Advertising Federation viết tắt AAF – Liên đoàn Quảng cáo Mỹ (AAF), có trụ sở tại Washington, D.C., là hiệp hội thương mại quảng cáo quốc gia lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. AAF cũng có 15 hoạt động của huyện, mỗi khu đều nằm trong và đại diện cho một khu vực khác nhau của quốc gia. Các thành viên của AAF là gần 100 thành viên của công ty là các nhà quảng cáo, đại lý quảng cáo và các công ty truyền thông; một mạng lưới quốc gia gồm gần 200 liên đoàn địa phương, đại diện cho 40.000 chuyên gia quảng cáo, nằm trên khắp đất nước; và hơn 200 chương trình đại học của AAF, với hơn 6.500 sinh viên. AAF điều hành các chương trình và sáng kiến ​​bao gồm Quảng cáo Hall of Fame, ADDY Awards, Cuộc thi Quảng cáo Sinh viên Quốc gia, Trung tâm Mosaic về Đa văn hóa, và Các trại Quảng cáo mùa hè cho học sinh trung học ở Chicago và Washington.

Website: http://www.aaf.org/

SHARE