American Association of Advertising Agencies viết tắt AAAA hoặc 4A’s – Hiệp Hội Các Hãng Quảng Cáo Truyền Hình Hoa Kỳ (): là một hiệp hội thương mại của cơ quan quảng cáo Mỹ.

Được thành lập vào năm 1917, trang web của họ tuyên bố rằng thành viên của 4A “sản xuất khoảng 80% tổng khối lượng quảng cáo được đặt bởi các cơ quan trên toàn quốc” Hiệp hội trao giải hàng năm cho các cơ quan tốt nhất, theo các loại khác nhau.

Website: https://www.aaaa.org/

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.