American Marketing Association viết tắt AMA – Hiệp hội Tiếp thị Hoa Kỳ (AMA) là hiệp hội chuyên nghiệp cho các chuyên gia tiếp thị với 30.000 thành viên vào năm 2012. Nó có 76 chương chuyên nghiệp và 250 chương đại học trên khắp nước Mỹ

AMA được thành lập vào năm 1937 từ sự sáp nhập của hai tổ chức tiền thân, Hiệp hội các nhà Marketing Tiếp thị Hoa Kỳ và Hiệp hội Tiếp thị Hoa Kỳ. Nó cũng xuất bản một số sách giáo khoa và chuyên khảo. AMA xuất bản Tạp chí Marketing, Tạp chí nghiên cứu thị trường, Tạp chí Chính sách Công và Tiếp thị, Tạp chí Tiếp thị Quốc tế và Tin tức Tiếp thị.

Là một tổ chức lãnh đạo toàn cầu về kiến ​​thức tiếp thị, Hiệp hội Tiếp thị Hoa Kỳ tổ chức một loạt các hội nghị, đào tạo, và các sự kiện ảo phục vụ cho các nhà tiếp thị, các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học trong tất cả các giai đoạn của sự nghiệp. Hội nghị Học viện AMA mùa hè có nguồn gốc từ cuộc họp đầu tiên của Hiệp hội Giáo viên Tiếp thị Quốc gia. Nó được tổ chức kết hợp với AMA Academement Placement – nơi mà phần lớn các cuộc phỏng vấn vòng thứ nhất cho các vị trí giảng viên tiếp thị theo nhiệm kỳ được tổ chức. Hội nghị Đại học Quốc tế của AMA cung cấp cho sinh viên đại học nhiều cuộc thi tiếp thị trong ba ngày cuối tuần. Hội nghị Thường niên AMA tương đối mới nhằm phục vụ cho các nhà tiếp thị từ các công ty thị trường trung gian.

Website: https://www.ama.org/

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.