Reach – Độ phủ: Lượng người xem của một chương trình/kênh ít nhất một phút không tính lặp. Reach có thể được tính theo đơn vị người hoặc %.

Reach trên Digital: Số người đã xem quảng cáo của bạn trong thời gian 1-3 giây

Riêng reach trên facebook:

Reach là một chỉ số giúp cho người quản trị một fanpage nào đó biết được bài viết của họ đã tiếp cận được với bao nhiêu người dùng và qua nguồn nào. Reach cao đồng nghĩa với việc bài viết của bạn đã tiếp cận được rất nhiều người và ngược lại.

Chỉ số reach được tính là tổng lượng tiếp cận của bài viết từ các nguồn khác nhau. Các nguồn ở đây bao gồm: Organic reach, Viral reach và Paid reach. Ta có thể tóm gọn trong công thức dưới đây:

Reach =  Organic reach +  Viral reach + Paid reach

Trong đó:

Organic reach: được hiểu là lượng người đã nhìn thấy bài đăng của bạn trên newfeed của họ. Ở đây, bao gồm những người đã like page, người từng vào page trong một khoảng thời gian nhất định và người đã follow bạn. Tổng hợp tất cả, chúng ta sẽ có được chỉ số Organic reach.

Viral reach: là lượng reach có được thông qua việc người dùng tương tác (click, like, share, comment) với bài viết của bạn. Khi họ tương tác, bạn bè của họ cũng sẽ thấy bài đăng đó. Với một bài viết mang những thông tin hữu ích cho người dùng thường sẽ có lượng viral reach khá cao.

Paid reach: là lượng reach bạn có được thông qua việc chạy các quảng cáo trên facebook.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.