Home e-Commerce

Billing System Payment viết tắt BSP

14

Billing System Payment viết tắt BSP – hệ thống tính giá thanh toán: Để tham gia BSP các đại lý phải được sự đồng ý xét duyệt của IATA và sự đồng ý của Hãng.

 

SHARE