Home Tags System

Tag: System

General Data Protection Regulation viết tắt GDPR

GDPR là Bộ luật bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation) vừa mới được ban hành và bắt đầu có hiệu lực tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU)

Cash rebate

Cash rebate - Phiếu giảm giá: là chương trình ưu đãi của nhãn hàng hoặc sản phẩm áp dụng đối với một số nhóm...

Advanced System Optimizer viết tắt ASO

Advanced System Optimizer viết tắt ASO - Tối ưu hóa hệ thống nâng cao: Tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp trong kỷ...

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS - Hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và xã...

Database Management System viết tắt DBMS

Database Management System viết tắt DBMS - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để...

Video on demand viết tắt VOD

Video on demand viết tắt VOD - Video theo yêu cầu hay âm thanh và video theo yêu cầu (AVOD): là hệ thống cho...

Digital Out Of Home viết tắt DOOH

Digital Out Of Home viết tắt DOOH: dùng để chỉ các phương tiện truyền thông năng động được phân phối qua các hệ thống...

Bill of Materials viết tắt BOM

Bill of Materials viết tắt BOM: Một bảng kê các vật liệu hoặc cấu trúc sản phẩm (đôi khi là hóa đơn vật liệu,...

Material Requirements Planning viết tắt MRP

Material Requirements Planning viết tắt MRPLập kế hoạch yêu cầu chất liệu (MRP) là một hệ thống lập kế hoạch sản xuất, lập kế...

Business Process Re-engineering viết tắt BPR

Business Process Re-engineering viết tắt BPR - Quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ: là một chiến lược quản lý kinh doanh,...

SEO

Bad Neighborhood

Mobile-first

Google Caffeine

App indexing

Over-Optimizing

DMCA.com Protection Status