Home Tags System

Tag: System

Business Process Management viết tắt BPM

Business Process Management viết tắt BPM - Quản lý quy trình nghiệp vụ: là một nguyên tắc quản lý hoạt động sử dụng các...

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP - lập trình hướng khía cạnh: là một kỹ thuật lập trình (kiểu như lập trình hướng đối tượng)...

Object-Oriented Programming viết tắt OOP

Object-Oriented Programming viết tắt OOP - Lập trình hướng đối tượng: là một trong những kỹ thuật lập trình rất quan trọng hiện nay....

Unified Modeling Language viết tắt UML

Unified Modeling Language viết tắt UML - Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất: là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu...

Object-Modeling Technique viết tắt OMT

Object-Modeling Technique viết tắt OMT là một phương pháp tiếp cận mô hình đối tượng cho việc lập mô hình và thiết kế phần...

Knowledge Warehouse viết tắt KW

Knowledge Warehouse viết tắt KW - Kho chứa kiến ​​thức: là sản phẩm của SAP cung cấp kiến ​​thức về quản lý. Đây là...

Exchange Infrastructure viết tắt XI

Exchange Infrastructure viết tắt XI - trao đổi cơ sở dữ liệu/hạ tầng:là phần mềm tích hợp ứng dụng doanh nghiệp của SAP (EAI...

Human Resource Management Systems viết tắt HRMs

Human Resource Management Systems viết tắt HRMs - Hệ thống quản lý nguồn nhân lực: là một phần của phần mềm quản lý nhân...

Supply Chain Management viết tắt SCM

Supply Chain Management viết tắt SCM là hệ thống cho phép quản trị tại các nhà máy và trong cả hệ thống các điểm...

Supplier Relationship Management viết tắt SRM

Supplier Relationship Management viết tắt SRM - Quản lý mối quan hệ nhà cung cấp: là phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch chiến...
Edit with Live CSS