Home Tags System

Tag: System

Business Information Warehouse viết tắt BW

Business Information Warehouse/Business Warehouse viết tắt BW: là một sản phẩm kinh doanh thông minh được đóng gói, toàn diện tập trung quanh một...

Advanced Planner and Optimizer viết tắt APO

Advanced Planner and Optimizer viết tắt APO - Kế hoạch nâng cao và Tối ưu hóa: là một tập hợp các ứng dụng phần...

SAP SE, SAP, SAP ERP

SAP SE hay gọi SAP là công ty công nghệ của Đức, chuyên cung cấp giải pháp là phần mềm hoạch định doanh nghiệp...

Product Life-cycle Management viết tắt PLM

Trong ngành công nghiệp, Product Life-cycle Management viết tắt PLM là quá trình quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm từ khi bắt...

Blockchain

Blockchain - chuỗi khối: tên ban đầu block chain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối...

Workflow

Workflow (luồng công việc) là thứ tự các bước, tác vụ, sự kiện hoặc tương tác làm nên một quy trình để thực hiện...

Marketing Automation

Marketing Automation - Tự động hóa tiếp thị: là một loại phần mềm công nghệ cho phép các doanh nghiệp sắp xếp hợp lý,...

Artificial Intelligence viết tắt AI

Artificial Intelligence viết tắt AI -Trí tuệ nhân tạo là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào....

VMware vCenter Site Recovery Manager viết tắt SRM

VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) hiện đang là bộ sản phẩm quản trị sao lưu và phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery)...

Big Data

Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn và/hoặc rất phức tạp đến nỗi những công cụ,...

SEO

DMCA.com Protection Status