Human Resource Management Systems viết tắt HRMs – Hệ thống quản lý nguồn nhân lực: là một phần của phần mềm quản lý nhân sự kết hợp nhiều hệ thống và quy trình để đảm bảo quản lý dễ dàng các nhân viên và dữ liệu của doanh nghiệp. Phần mềm nguồn nhân lực được sử dụng bởi các doanh nghiệp để kết hợp một số chức năng nhân sự cần thiết như lưu trữ dữ liệu nhân viên, quản lý biên chế, quy trình tuyển dụng, quản lý lợi ích và theo dõi hồ sơ về sự tham dự. Nó đảm bảo các quy trình nhân sự hàng ngày có thể quản lý và dễ dàng truy cập. Nó kết hợp nhân lực làm kỷ luật, đặc biệt là các hoạt động và quy trình nhân sự cơ bản với lĩnh vực công nghệ thông tin, trong khi lập trình các hệ thống xử lý dữ liệu đã phát triển thành các quy trình chuẩn và các gói phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning). Trên toàn bộ, các hệ thống ERP này có nguồn gốc từ phần mềm tích hợp thông tin từ các ứng dụng khác nhau vào một cơ sở dữ liệu phổ quát. Sự liên kết của các module tài chính và nguồn nhân lực của nó thông qua một cơ sở dữ liệu là sự khác biệt quan trọng nhất đối với những người tiền nhiệm được phát triển riêng lẻ và độc lập, làm cho ứng dụng phần mềm này trở nên cứng nhắc và linh hoạt.

HRMs cung cấp phương tiện để thu thập, lưu trữ, phân tích và phân phối thông tin đến các bên liên quan khác nhau. HRMs cho phép cải tiến trong các quy trình truyền thống và tăng cường quyết định chiến lược. Làn sóng phát triển công nghệ đã cách mạng hóa từng không gian của cuộc sống ngày nay, và nhân sự trong toàn bộ không bị bỏ mặc. Các hệ thống ban đầu có phạm vi hẹp, thường tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, chẳng hạn như cải tiến quá trình biên chế hoặc theo dõi giờ làm việc của nhân viên. Các hệ thống ngày nay bao gồm đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến các phòng Nhân sự, bao gồm theo dõi và cải tiến hiệu suất quy trình, quản lý hệ thống phân cấp và đơn giản hóa các giao dịch tài chính của tất cả các loại. Nói tóm lại, khi vai trò của các phòng Nhân sự mở rộng phức tạp, các hệ thống công nghệ nhân sự đã phát triển để phù hợp với những nhu cầu này.

Chức năng của các phòng nhân sự (HR) là hành chính và phổ biến cho tất cả thông tin tổ chức. Các tổ chức có thể đã chính thức hóa quá trình lựa chọn, đánh giá, và biên chế. Quản lý “nguồn nhân lực” tiến triển theo một quá trình bắt buộc và phức tạp. Các chức năng nhân sự bao gồm việc theo dõi dữ liệu nhân viên hiện có mà theo truyền thống bao gồm lịch sử cá nhân, kỹ năng, khả năng, thành tựu và tiền lương. Để giảm bớt khối lượng công việc thủ công của các hoạt động hành chính này, các tổ chức bắt đầu tự động hóa điện tử cho nhiều quá trình này bằng cách giới thiệu các hệ thống quản lý nhân sự chuyên dụng. Các nhà quản trị nhân sự phụ thuộc vào các chuyên gia IT nội bộ hoặc bên ngoài để phát triển và duy trì một HRMS tích hợp. Trước khi các kiến ​​trúc máy chủ khách hàng phát triển vào cuối những năm 1980, nhiều quy trình tự động hóa nhân sự đã được chuyển xuống các máy tính lớn có thể xử lý một lượng lớn các giao dịch dữ liệu. Hậu quả của việc đầu tư vốn cao cần thiết để mua hoặc lập trình phần mềm độc quyền, HRMS phát triển nội bộ này chỉ giới hạn ở các tổ chức có số vốn lớn. Sự ra đời của máy chủ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng và phần mềm như là một dịch vụ (SaaS) hoặc các hệ thống quản lý nguồn nhân lực cho phép kiểm soát hành chính cao hơn các hệ thống như vậy. Hiện nay, hệ thống quản lý nguồn nhân lực bao gồm:

 • Retaining (Giữ chân nhân viên / gia hạn hợp đồng lao động…)
 • Hiring (Tuyển dụng)
 • Administration (Quản trị)
 • Managing Payroll (Quản lý biên chế)
 • HR planning (Lập kế hoạch nhân sự)
 • Recruiting/Learning management (Quản lý tuyển dụng, đào tạo)
 • Performance record (Hồ sơ hiệu suất)
 • Employee self-service (Nhân viên tự phục vụ)
 • Scheduling (Lập kế hoạch)
 • Absence management (Quản lý nghỉ phép/Ngày lễ…)
 • Analytics (Phân tích)
 • Employee Reassign module (Sắp xếp phòng ban, nhân viên…)
 • Grievance handling by following precedents (Xử lý tiền lương, thưởng…)

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực là ứng dụng giúp doanh nghiệp phát huy sức mạnh nguồn lực của mình. Nguồn lực trong mỗi doanh nghiệp là tài nguyên vô giá, việc đánh giá một doanh nghiệp phát triển hay không thì phần lớn xem con người hoạt động trong doanh nghiệp với các yếu tố:

 • Năng lực
 • Khát vọng
 • Được làm công việc đúng thế mạnh
 • Tinh thần cống hiến
 • Cảm kích với doanh nghiệp

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực trên cơ sở nghiên cứu 5 yếu tố trên và xem xét lại quy trình sử dụng nhân lực có hợp lý chưa để tối ưu cho tinh gọn, tiết kiệm chi phí, hiệu quả trong hoạt động cho doanh nghiệp. Phần mềm quản lý nguồn nhân lực được triển khai từng phần hoặc tích hợp đầy đủ tùy theo nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp. Phần mềm quản lý nguồn nhân lực có thể được triển khai dưới nhiều dạng khác nhau như:

 • Phần mềm quản lý nguồn nhân lực desktop
 • Phần mềm online tập trung,
 • Phần mềm nhúng trong thiết bị giám sát

Doanh nghiệp phần mềm thường phát triển phần mềm quản lý nguồn nhân lực như một module trong phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.