Home Tags HORECA

Tag: HORECA

Google Hotel Price Ads viết tắt Google HPA

Google Hotel Price Ads viết tắt Google HPA, còn hay gọi là Google Hotel Ads: Quảng cáo Khách sạn của Google kết nối mọi...

Payment System và e-Payment System

Payment System - Hệ thống thanh toán: là bất kỳ hệ thống nào được sử dụng để giải quyết các giao dịch tài chính...

Billing System Payment viết tắt BSP

Billing System Payment viết tắt BSP - hệ thống tính giá thanh toán: Để tham gia BSP các đại lý phải được sự đồng...

Revenue Management System viết tắt RMS

Revenue Management System viết tắt RMS: được tạm dịch là Hệ thống Quản trị doanh thu (khách sạn). Đây là khái niệm khá mới...

Central Reservation Systems viết tắt CRS

Central Reservation Systems viết tắt CRS: Hệ thống đặt phòng máy tính hoặc hệ thống đặt phòng trung tâm là một hệ thống máy...

Property Management System viết tắt PMS

Property Management System viết tắt PMS: là hệ thống quản lý trên nền máy tính giúp thực hiện mọi thao tác quản lý một...

Global Distribution Systems viết tắt GDSs

Global Distribution Systems viết tắt GDSs - hệ thống phân phối toàn cầu: là hệ thống phân phối bằng máy tính để kiểm tra...

International Air Transport Association viết tắt IATA

International Air Transport Association viết tắt IATA có nghĩa là Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế, là 1 nhóm nghề nghiệp Quốc...

Hotel Booking Engine

Hotel Booking Engine là hệ thống ở đó khách hàng có thể đặt phòng và thanh toán trực tuyến thuận lợi trên các phương...

Channel Management hoặc Channel Manager

Channel Management hoặc Channel Manager - Quản lý kênh là quá trình quản lý kênh phân phối trực tuyến (OTAs) để bán hàng tồn...
Edit with Live CSS