Home Marketing technology/Technical

Revenue Management System viết tắt RMS

1957

Revenue Management System viết tắt RMS: được tạm dịch là Hệ thống Quản trị doanh thu (khách sạn). Đây là khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam. Hiện nay chỉ có các khách sạn 4-5 sao quốc tế đang ứng dụng Quản trị doanh thu trong các khách sạn của họ. 

Quản trị doanh thu khách sạn là phương thức ứng dụng những kỹ thuật phân tích một cách khoa học nhằm dự đoán hành vi của người tiêu dùng ở cấp độ vi mô; tối ưu hóa sản phẩm và giá bán nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận cho khách sạn. Mục tiêu hàng đầu của Quản trị doanh thu khách sạn là bán những sản phẩm của khách sạn đến đúng khách hàng mục tiêu, đúng giá, đúng thời điểm và đúng kênh phân phối nhằm tối ưu hóa doanh thu và đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra của khách sạn.

SHARE