Home Tags ECommerce

Tag: eCommerce

Payment System và e-Payment System

Payment System - Hệ thống thanh toán: là bất kỳ hệ thống nào được sử dụng để giải quyết các giao dịch tài chính...

Billing System Payment viết tắt BSP

Billing System Payment viết tắt BSP - hệ thống tính giá thanh toán: Để tham gia BSP các đại lý phải được sự đồng...

Google Trusted Stores

Khả dụng tại Anh, Pháp, Đức, Úc và Nhật Bản. Google Trusted Stores là chương trình chứng nhận miễn phí giúp người mua sắm khám...

Blockchain

Blockchain - chuỗi khối: tên ban đầu block chain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối...

Lifecycle Marketing Model

Lifecycle Marketing Model - Mô hình vòng đời tiếp thị: Lập kế hoạch và tối ưu hóa trong toàn bộ hành trình của khách...

Brand Advocacy Ratio viết tắt BAR

Brand Advocacy Ratio viết tắt BAR - Tỷ lệ ủng hộ thương hiệu: đánh giá cách thức từ hoạt động marketing đến để khách...

Purchase Action Ratio viết tắt PAR

Purchase Action Ratio viết tắt PAR - Tỷ lệ hành vi mua hàng: chỉ số này xuất phát từ chính mô hình 5A và...

Product Manager viết tắt PM (trong e-commerce)

Product Manager viết tắt PM (trong e-commerce) - Giám đốc sản phẩm: là người chịu trách nhiệm chính trong việc sắp xếp và lên...

Gross Merchandise Value viết tắt GMV

Gross Merchandise Value viết tắt GMV - Tổng giá trị giao dịch: là tổng số tiền hàng hóa bán được trên một nền tảng...

The Ad matrix

The Ad matrix hay ma trận quảng cáo hỗ trợ bạn trong việc tạo ra các chiến dịch hiệu quả. Nhưng The Ad matrix...
Edit with Live CSS