• Affiliate marketing

  Affiliate marketing là hình thức Tiếp thị qua đại lý, là hình thức một Website liên kết với các site khác (đại lý) để bán sản phẩm/dịch vụ. Các Website đại lý sẽ được hưởng phần trăm dựa trên doanh số bán được hoặc số khách...
 • Upsell

  Upsell: Một phần của một kênh bán hàng khi người dùng đã mua một sản phẩm. Bạn cố gắng bán thêm cho họ một cái gì đó với giá cao hơn.
 • SSL Certificate

  SSL Certificate (Ecommerce Sites) – Chứng chỉ SSL (Web thương mại điện tử): Các trang web thương mại điện tử có chứng chỉ SSL sẽ được Google ưu tiên trong xếp hạng.
 • Secure Sockets Layer (viết tắt SSL)

  Secure Sockets Layer (viết tắt SSL): Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình...
 • Conversion funnel

  Conversion funnel là một thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng trong thương mại điện tử, dùng để mô tả theo dõi người tiêu dùng thông qua một trong những kênh quảng cáo nào đó trên Internet hoặc hệ thống tìm kiếm, dựa trên công tác...