Home Brand Management

Television Content Rating System

1024

Television content rating system – Hệ thống xếp hạng nội dung truyền hình: là hệ thống đánh giá nội dung và báo cáo sự phù hợp của các chương trình truyền hình cho trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người lớn. Nhiều quốc gia có hệ thống đánh giá truyền hình riêng và quá trình đánh giá của các quốc gia khác nhau theo các ưu tiên của địa phương. Các chương trình được đánh giá bởi tổ chức quản lý hệ thống, nhà phát thanh hoặc nhà sản xuất nội dung.

Xếp hạng thường được đặt cho từng tập của một bộ phim truyền hình. Xếp hạng có thể thay đổi cho mỗi tập, mạng, chạy lại và quốc gia. Như vậy, xếp hạng chương trình thường không có ý nghĩa trừ khi nào và khi đánh giá được sử dụng.

Bảng so sánh

So sánh các hệ thống đánh giá nội dung truyền hình hiện tại, hiển thị độ tuổi trên trục ngang. Tuy nhiên, lưu ý rằng các tiêu chí cụ thể được sử dụng để chỉ định phân loại có thể khác nhau rất nhiều từ nước này sang nước khác. Do đó mã màu hoặc độ tuổi không thể so sánh trực tiếp từ nước này sang nước khác.

 

SHARE