• Mailing list

  Mailing list cũng gần giống như các nhóm tin. Đầu tiên, bạn hãy đăng ký vào mailing list (thông thường qua thư điện tử hay điền vào form mẫu sẵn có). Bạn sẽ nhận được email từ mailing list, hoặc nhận được thư từ các thành viên khác...
 • Spam Trap

  Spam Trap: Theo bản tin của THE WHATIS.COM WORD-OF-THE-DAY (9.4.2002) thì từ này dùng để chỉ cùng một lúc hai hiện tượng trái ngược nhau, như giải thích dưới đây: 1. “Bẫy lừa (khách hàng) nhận spam”: Khi bạn đăng ký mua bán hoặc tham gia vào...
 • Spam Cop

  Spam Cop: Một dịch vụ phát tán thư rác. Họ cung cấp công cụ để thu thập địa chỉ email và gửi email đến những địa chỉ đó.
 • Soft Bounce

  Soft Bounce: Email bị trả lại do chuyển phát không thành công, do một vấn đề tạm thời như hộp mail đã đầy (không thể nhận thêm email) hoặc máy chủ bị mất kết nối (không có sẵn hoặc không hoạt động).
 • Spam hay UCE

  Spam or UCE (Unsolicited Commercial Email): Email gửi đến một người nào đó không đăng ký nhận email hoặc không có quyền gửi email đến người gửi. Hơn 90% email gửi đi được phân loại là thư rác.
 • Signature File

  Signature File: Một khẩu hiệu hoặc một khối văn bản ở phần cuối của email, cung cấp thêm thông tin người gửi, thông tin về công ty, địa chỉ thực, thông tin liên lạc, và một số thông tin khác.
 • Single Opt-In

  Single Opt-In: Chỉ có một danh sách duy nhất, người dùng không thể lựa chọn cho những mục đích cụ thể của mình khi đăng ký nhận thông tin qua email và cũng không yêu cầu xác nhận đăng ký qua email. Nên người đăng ký có thể không phải...