Home Tags Email

Tag: Email

Mutual Internet Practices Association viết tắt MIPA

Mutual Internet Practices Association viết tắt MIPA - Hiệp hội về Tương trợ Thực tiễn Internet: tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa...

Affiliations List viết tắt AffiL

Affiliations List viết tắt AffiL - Danh sách Chi nhánh: cung cấp một phương pháp để xác định xem cá nhân/tổ chức xác thực...

Bounce Address Tag Validation viết tắt BATV

Bounce Address Tag Validation viết tắt BATV là một phương pháp, được định nghĩa trong một Internet Draft (Bản thảo trên Internet), để xác định xem địa chỉ...

Anti-Spam

Anti-Spam được gọi là một dịch vụ hoặc một giải pháp mà nó tập chung vào việc block và làm giảm ảnh hưởng của...

DomainKeys Identified Mail viết tắt DKIM

DomainKeys Identified Mail viết tắt DKIM: là một phương pháp xác thực email được thiết kế để phát hiện sự giả mạo email. Nó...

What You See Is What You Get viết tắt WYSIWYG

What You See Is What You Get viết tắt WYSIWYG : Điều bạn thấy là điều bạn nhận được. Đó là một loại trình...

Welcome email

Welcome email - Email chào mừng: Là email được gửi tới người nhận sau khi người đó đăng ký nhận một bản tin.

Unsubscribe link

Unsubscribe link - đường dẫn yêu cầu dừng nhận tin: Đường link thường được đặt ở vị trí cuối cùng trong email để cho...

Spam hay UCE

Spam or UCE (Unsolicited Commercial Email)- Thư rác: Là các email gửi đi mà người nhận không mong muốn và không được sự cho phép...

Spam trigger words

Spam trigger words: Các từ ngữ không được phép dùng trong tiêu đề và nội dung email marketing vì có thể làm kích hoạt...
- Advertisement -

SEO

DMCA.com Protection Status