Anti-Spam được gọi là một dịch vụ hoặc một giải pháp mà nó tập chung vào việc block và làm giảm ảnh hưởng của spam email. Có một số điều mà bạn có thể làm để dừng các email spam. Điều này phụ thuộc vào nhu cầu của bạn, loại email mà bạn thường nhận được, thời gian lưu trữ email…

Công nghệ Anti-Spam

 • Lọc từ khóa: Lọc từ khóa là một loại của việc lọc trong lớp ứng dụng mà nó giúp bạn xác định nhưng email không mong muốn bằng cách phân tích nội dung của email khi email đang được truyền tải bằng việc quét việc truyền tải này. Bằng việc tạo ra danh sách các từ khóa, bạn có thể lọc các email dựa trên các từ, các cụm từ và các câu khác nhau.
 • Black listing: Blacklists sẽ ghi lại các địa chỉ email mà trước đó đã dùng để gửi spam. Khi mail đến được nhận, bộ lọc spam kiểm tra để xem nếu địa chỉ IP hoặc email mà nó nằm trong blacklist, thì email sẽ bị từ chối.
 • White listing: Trong phương pháp này, thay vì xác định các email bị block, nó sẽ liệt kê các địa chỉ email mà được cho phép nhận từ các địa chỉ cụ thể.
 • Address blocking: Đây là phương pháp lọc mà nó block email từ một địa chỉ IP xác định, email address hoặc domain spammer đã được biết
 • Bayesian filetering: Đây là phương pháp tính xác suất của email là thư rác dựa trên các kinh nghiệm làm việc.

 • Challenge/respone filtering: thay vì cố gắng để lọc ra spam, C/R filter xem xét mail từ white list senders và cho nó đi qua. Mọi thứ khác được cho là thư rác và được kiểm tra. Hơn nữa, một hệ thống Challenge/respone tự động gửi câu trả lời với một thử thách cho người gửi. Trong câu trả lời này, người gửi được yêu cầu thực hiện một vài hoạt động để đảm bảo các thư bạn đầu là thực, ngược lại thư sẽ không được chuyển tới người dùng cuối.
 • Collaborative filtering: Phương pháp này thực hiện bằng cách thu thập từ hàng triệu người dùng email trên toàn cầu. Người sử dụng email sẽ gắn cờ một email là hợp pháp hoặc là spam, các cờ này sẽ được gửi tới trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu. Sau khi một số lượng người nhất định gửi cờ này, mail sẽ được cân nhắc như là một thư rác.

Công nghệ Anti-spam ở người dùng cuối

 • Address munging
 • No response to spam
 • Disabling HTML in e-mail
 • Disposable email addresses: dùng địa chỉ email tạm thời để chuyển tiếp email tới một địa chỉ hợp lệ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.