Home Production

Slim

1646

Slim là một framework PHP, chủ yếu sử dụng cho các ứng dụng web và API theo cấu trúc REST (Representational state transfer). Các framework PHP khác cũng có thể thực hiện chức năng tương đương như CakePHP, CodeIgniter…. Tuy nhiên đúng như tên gọi, ưu điểm của Slim chính là kích thước nhỏ gọn, dễ dàng cài đặt và triển khai.

Link website: https://www.slimframework.com/

Summary
Article Name
Slim framework
Description
Slim là một framework PHP, chủ yếu sử dụng cho các ứng dụng web và API theo cấu trúc REST (Representational state transfer)
Author
Publisher Name
Digital Production
Publisher Logo
SHARE