Really Simple Syndication (viết tắt RSS) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Hiện tại phổ biến nhất là một RSS của 01 website thì sẽ crawl được 10 bài viết mới nhất tính theo thời gian hiển thị trên website. VD: https://www.thuatngumarketing.com/rss

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.