Home Display Advertising

Programmatic advertising

1474

Programmatic advertising là một phần rất quan trọng của online marketing, có thể gọi là xương sống của các phương thức quảng cáo trực tuyến ngày nay như Google và Facebook. Tuy nhiên hiện tại hiểu biết của mọi người về programmatic advertising vẫn còn hạn chế và có nhiều sự ngộ nhận.

Programmatic advertising hiểu đơn giản là việc mua và bán banner quảng cáo trên các website được diễn ra tự động hoàn toàn, từ việc bidding real-time, lựa chọn vị trí hiển thị quảng cáo đúng vào đối tượng mục tiêu (mục tiêu này được lựa chọn khi ban đầu setup campaign trên hệ thống), hỗ trợ kết nối nhiều hệ thống DSP cùng với nhiều Publisher khác nhau (điều này giúp tiếp cận khách hàng mục tiêu trên diện rộng trong 01 khoản thời gian ngắn), tự động phân tích bởi machine learning và đưa ra những đề xuất tối ưu cho campaign… đặc biệt với Programmatic còn giúp cho việc kết nối các hệ thống quảng cáo đồng bộ với nhau (Search, Display, Video ads, Social Media, Email, SMS…) từ đó tạo nền tảng (cốt lõi) cho doanh nghiệp triển khai Marketing Automation trong kỷ nguyên Marketing 4.0

Programmatic vẫn cần có yếu tố con người trong qui trình vận hành của nó. Vì máy móc không thể tự lên chiến lược tiếp thị, lựa chọn và nhắm chọn mục tiêu quảng cáo (targeting) hoặc theo dõi tối ưu chiến dịch quảng cáo sao cho hiệu quả. Ngoài ra một số kênh quảng cáo trực tuyền như video hay quảng cáo tự nhiên (Native Ads) thường ít sử dụng công nghệ tự động của Programmatic hơn các kênh khác, ví dụ như quảng cáo hiển thị trên desktop.

SHARE