Home Display Advertising

AdSense Auto ads

1658

Tìm thời gian để tạo nội dung tuyệt vời cho người dùng của bạn là một phần thiết yếu trong việc phát triển publisher của bạn. Ngày 21/01/2018, Google chính thức giới thiệu quảng cáo AdSense tự động (AdSense Auto ads), một cách mới mạnh mẽ để đặt quảng cáo trên trang web của bạn. Quảng cáo tự động sử dụng machine learning (máy học) để thay mặt bạn thực hiện các quyết định kiếm tiền và kiếm tiền thông minh, tiết kiệm thời gian cho bạn. Đặt một đoạn mã chỉ một lần vào tất cả các trang của bạn và để Google chăm sóc phần còn lại.

Một số lợi ích của Quảng cáo tự động bao gồm:

  • Tối ưu hóa: Sử dụng máy học, quảng cáo tự động chỉ hiển thị quảng cáo khi chúng có thể hoạt động tốt và cung cấp trải nghiệm người dùng (UX) tốt.
  • Cơ hội doanh thu: Quảng cáo tự động sẽ xác định bất kỳ không gian quảng cáo có sẵn nào và đặt quảng cáo mới tại đó, có khả năng tăng doanh thu của bạn.
  • Dễ sử dụng: Với quảng cáo tự động, bạn chỉ cần đặt mã quảng cáo trên các trang của mình một lần. Khi bạn đã sẵn sàng sử dụng các tính năng và định dạng quảng cáo mới, chỉ cần bật và tắt chúng bằng chuyển đổi của một chuyển đổi – không cần thay đổi mã nữa.

Làm cách nào để quảng cáo tự động hoạt động?

Giờ đây quảng cáo tự động sẽ bắt đầu hoạt động cho bạn bằng cách phân tích trang của bạn, tìm vị trí quảng cáo tiềm năng và hiển thị quảng cáo mới khi chúng có thể hoạt động tốt và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt.

Và nếu bạn muốn có các định dạng khác nhau trên các trang khác nhau, bạn có thể sử dụng tính năng Cài đặt URL nâng cao mới (ví dụ: bạn có thể chọn đặt quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu trên exampleurl.com/game nhưng không trên exampleurl.com/sports).

Bắt đầu với Quảng cáo AdSense tự động

Quảng cáo tự động có thể hoạt động bình đẳng trên các trang web mới và trên những quảng cáo đã hiển thị quảng cáo.
Bạn đã tự đặt quảng cáo trên trang của mình? Không cần phải loại bỏ chúng nếu bạn không muốn. Quảng cáo tự động sẽ đưa vào tài khoản tất cả quảng cáo Google hiện có trên các trang của bạn.

Bạn đã sử dụng quảng cáo Anchor hoặc Vignette chưa? Quảng cáo tự động bao gồm quảng cáo Anchor và Vignette và nhiều định dạng khác như Text and display, In-feed và Matched content. Lưu ý rằng tất cả người dùng sử dụng Quảng cáo cấp trang sẽ tự động được di chuyển sang Quảng cáo tự động mà không cần thêm mã vào trang của họ nữa.

Xem chi tiết: 

https://adsense.googleblog.com/2018/02/introducing-adsense-auto-ads.html

SHARE