Google My Business là thuật ngữ chỉ nhận dạng công khai của một doanh nghiệp với Google. Bằng cách khai báo Google My Business, Google sẽ biết được thông tin về địa chỉ, số điện thoại, giờ hoạt động, website, ngày hoạt động, … của doanh nghiệp và hiển thị chúng lên Google Search, Google Map và Google+ một cách chuyên nghiệp và đầy đủ.

  • Bạn có thể có được một tài khoản Google My Business mà không mất một khoản phí nào hết.
  • Link đăng ký: https://www.google.com/business

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.