Home e-Commerce

Card Verification Value viết tắt CVV

754

Card Verification Value (viết tắt CVV) Thuật ngữ của VISA cho mã bảo mật thẻ.

SHARE