Home Brand Management

Ultra High Frequency Broadcasting Waves viết tắt UHF

781

Ultra High Frequency Broadcasting Waves viết tắt UHF: Làn sóng truyền hình với độ dài dùng cho khoảng từ 14 đến 83 kênh (channels).

 

SHARE