Product Marketing

Home Product Marketing
Product Marketing: thuật ngữ rất mới tại Việt Nam hiện nay, thuật ngữ này chúng ta hay bắt gặp trong ngành hàng FMCG, đây là nơi định hình sản phẩm (phân khúc, giá bán, định vị, định hướng khuyến mãi, truyền thông)

Competition-based pricing

Competition-based pricing - Phương pháp định giá theo sự cạnh tranh: Theo phương pháp này, doanh nghiệp sẽ xem xét mức giá sản phẩm...

Timing pricing

Timing pricing - Định giá theo thời điểm mua: là hình thức định giá dựa vào thời điểm mà khách hàng quyết định mua...

Special-event pricing

Special-event pricing - Định giá cho những sự kiện đặc biệt: là hình thức định giá không cố định và giá bán sẽ được...

Product bundle pricing

Product bundle pricing - Chiến lược giá combo: Kết hợp nhiều sản phẩm lại với nhau thành 1 hay nhiều combo rồi định giá...

The order-to-payment eyele

The order-to-payment eyele: Chu kỳ đặt hàng và trả tiền

Local Consumer Culture Positioning viết tắt LCCP

Local Consumer Culture Positioning viết tắt LCCP: Định vị trí món hàng theo mô thức văn hoá của người tiêu thụ sở tại

Warrior Special Offer viết tắt WSO

Warrior Special Offer (viết tắt WSO) – Một sản phẩm được bán trong phần đặc biệt WarriorForum. Các sản phẩm này thường có chất...

Geographical pricing

Geographical pricing -  định giá theo địa lý: trong marketing, đây là hình thức áp dụng một danh sách giá cơ bản dựa trên vị...

Break-even point pricing

Break-even point pricing - Phương pháp định giá dựa trên điểm hòa vốn: Theo phương pháp này, giá sản phẩm sẽ được tính dựa...

Customer-segment pricing

Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng mục tiêu của sản phẩm/dịch vụ / thương hiệu
Edit with Live CSS