Product Marketing

Home Product Marketing
Product Marketing: thuật ngữ rất mới tại Việt Nam hiện nay, thuật ngữ này chúng ta hay bắt gặp trong ngành hàng FMCG, đây là nơi định hình sản phẩm (phân khúc, giá bán, định vị, định hướng khuyến mãi, truyền thông)

Product line-up chart

Product line-up chart: bảng so sánh tính năng của sản phẩm trong cùng 1 dòng sản phẩm, danh mục, phân khúc giá, nhóm khách...

Good-value pricing

Good-value pricing -  Phương pháp định giá theo giá trị sản phẩm/dịch vụ: Nhà sản xuất sẽ dựa trên các yếu tố ảnh hưởng...

Product mapping

Product mapping - bản đồ sản phẩm: là bản đồ được sắp xếp thể hiện tất cả sản phẩm của ngành hàng thể hiện...

Location pricing

Location pricing - Định giá theo vị trí và không gian mua:  là hình thức định giá bán sản phẩm theo không gian /...

Target-return pricing

Target-return pricing - Định gía theo lợi nhuận mục ti êu: là hình thức định giá dựa vào lợi nhuận kỳ vọng từ nhà...

Two-part pricing

Two-part pricing - định giá hai phần: là một hình thức xác định giá trong đó giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ...

Special-event pricing

Special-event pricing - Định giá cho những sự kiện đặc biệt: là hình thức định giá không cố định và giá bán sẽ được...

The order-to-payment eyele

The order-to-payment eyele: Chu kỳ đặt hàng và trả tiền

Timing pricing

Timing pricing - Định giá theo thời điểm mua: là hình thức định giá dựa vào thời điểm mà khách hàng quyết định mua...

Value-added pricing

Value-added pricing - Phương pháp định giá theo giá trị gia tăng: Sau khi cho ra sản phẩm, doanh nghiệp sẽ không định giá...
- Advertisement -

SEO

DMCA.com Protection Status