Home PR Communication

Lav mic viết tắt của lavalier microphone

284

Lav mic viết tắt của lavalier microphone, hay pendant mic, necklace mic, lapel mic: Mic không dây tí hon đeo ở cổ hoặc ve áo

SHARE