Home Tags Event

Tag: event

Letter to editor

Letter to editor: Thư ngỏ, thường gửi cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên…Người ta thường gửi thư ngỏ kèm thông cáo...

Return on event viết tắt ROE

Return on event viết tắt ROE - Quay trở lại sự kiện: là thuật ngữ được sử dụng trong marketing sự kiện (Event marketing),...

Background

Background: phông cảnh đằng sau diễn viên, thường là bất động. Chuyên dùng để làm nổi bật diễn viên với thương hiệu trên Background...

Budgetary philosophy

Budgetary philosophy: Bản tính toán tài chính, dự trù về lời, lỗ… trong 1 event

Banquet event order viết tắt BEO

Banquet event order (viết tắt BEO): tạm hiểu là 1 bản tóm tắt liệt kê chi tiết các vật dụng chuẩn bị cho event...

Audio visual system (hay viết AV system)

Audio visual system (hay viết AV system): Hệ thống âm thanh ánh sáng

Agenda

Agenda: Lịch trình những thứ cần phải làm, ví dụ event agenda là kịch bản chương trình.

Projector

Projector: Máy chiếu, có overhead projecter là máy chiếu dùng phim, giờ ít xài; LCD projector là loại phổ biến hay dùng ở hội...

Guiding board

Guiding board: Cái bảng chỉ dẫn (chỉ đến nơi tổ chức sự kiện)

Lav mic viết tắt của lavalier microphone

Lav mic viết tắt của lavalier microphone, hay pendant mic, necklace mic, lapel mic: Mic không dây tí hon đeo ở cổ hoặc ve...

SEO

Google Sandbox

Hyperlink

Category

RAIL Model

Blacklist

DMCA.com Protection Status