Home Production

GIF Files

867

GIF Files: File GIF là loại file đồ hoạ phổ biến nhất trên Internet. Những file này bị nén xuống để tạo khoảng không tối thiểu và có thể được tải xuống nhanh hơn các file khác.

File GIF thông thường được sử dụng để:
– Tạo nền
– Hiển thị banner
– Quảng cáo

SHARE