Flash: Là phần mềm đồ hoạ hoạt hình của Macromedia cho phép các đồ hoạ flash có thể đọc được trên mọi trình duyệt. Ưu điểm của loại hình đồ hoạ này là thời gian tải nhanh.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.