Excerpt là phần mô tả ngắn gọn nội dung của bài viết, thường ở dạng text đơn giản. Nếu trong bài viết chưa có thiết lập nội dung Excerpt thì nó sẽ lấy một phần đầu của nội dụng làm excerpt.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.