Home Brand Management

Cut-off

514

Cut-off : phần dư thừa chung quanh hình ảnh và không hiện ra lên màn ảnh

 

SHARE