Home Search Engine Marketing

Cloaking trong SEO

1066

Cloaking là sự che đậy hay che dấu một cái gì đó. Trong kỹ thuật SEO thì cloaking ám chỉ hành động của webmaster che dấu bot của search engine như Google crawl các nội dung mà người dùng nhìn thấy, đồng thời đề xuất cho các cậu Bot nhìn thấy các nội dung được On-page optimize tốt nhằm mục đích đạt được các vị trí cao trên SERPs.

SHARE