Home Tags Software

Tag: Software

Software As A Service viết tắt SaaS

Software As A Service viết tắt SaaS - Phần Mềm Như Một Dịch Vụ: SaaS là một mô hình phân phối dịch vụ ứng...

TensorFlow

TensorFlow là một thư viện phần mềm mã nguồn mở (open source) dành cho máy học trong nhiều loại hình tác vụ nhận thức...

Graphical User Interface viết tắt GUI

Graphical User Interface viết tắt GUI - Giao diện đồ họa người dùng: là một thuật ngữ trong ngành công nghiệp máy tính. Đó...

Workflow

Workflow (luồng công việc) là thứ tự các bước, tác vụ, sự kiện hoặc tương tác làm nên một quy trình để thực hiện...

Uniform Resource Identifier viết tắt URI

Uniform Resource Identifier viết tắt URI là một chuỗi kí tự được sử dụng để định danh tên, hoặc tài nguyên trên Internet. Việc...

Artificial Intelligence viết tắt AI

Artificial Intelligence viết tắt AI -Trí tuệ nhân tạo là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào....

Core eCommerce

Core eCommerce - lõi thương mại điện tử: tất cả mọi website hay mobile app hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử...

CS-Cart

ECOMCS-Cart là ứng dụng web độc lập dành cho việc thiết lập và quản lý một trang web thương mại điện tử với bất...

PrestaShop

PrestaShop – Giải pháp website thương mại điện tử cho cá nhân và doanh nghiệp với những chức năng đầy đủ và hoàn thiện...

Wireless Application Protocol viết tắt WAP

Wireless Application Protocol viết tắt WAP - Giao thức Ứng dụng Không dây: là một tiêu chuẩn công nghệ cho các hệ thống truy...
Edit with Live CSS