• Microsoft Power BI

  Microsoft Power BI là tập các phần mềm, dịch vụ, ứng dụng và kết nối cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn cho mục đích tổng hợp, lập báo cáo, biểu diễn dữ liệu trực quan và xuất bản báo cáo dữ liệu lên môi trường web rất...
 • Business Intelligence viết tắt BI

  Business Intelligence viết tắt BI giúp các công ty tổ chức và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Giải pháp BI giúp công ty thu thập dữ liệu từ nội bộ công ty (dịch vụ khách hàng, marketing, bán hàng…) cũng như...
 • Cocos2d-x

  Cocos2d-x là một framework dùng để phát triển game, nguồn gốc từ framework nổi tiếng Cocos2d iPhone, điểm khác biệt là nó sử dụng C++ để hiện thực, thay vì Objective-C như bản gốc. Điểm nổi bật:  Cross-platform: Dĩ nhiên, ngày nay hầu hết...
 • Appcelerator Titanium

  Appcelerator Titanium là một khuôn khổ mã nguồn mở cho phép tạo ra các ứng dụng di động bản địa trên các nền tảng bao gồm iOS , Android và Windows UWP từ một mã nguồn JavaScript đơn , được phát triển bởi Appcelerator . Vào tháng 2 năm 2013,...
 • IBM MobileFirst

  IBM MobileFirst là danh mục giải pháp di động toàn diện trong đó kết hợp công nghệ cho các ứng dụng di động bao gồm công nghệ phát triển nền tảng, quản lý, bảo mật và phân tích các ứng dụng di động, các dịch vụ thiết kế và tích...
 • PhoneGap

  PhoneGap là một công cụ phát triển đa nền tảng, nói cụ thể hơn là công cụ phát triển ứng dụng cho iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, webOS, Bada, Symbian cùng lúc, viết một lần, biên dịch qua cloud và chạy được khắp nơi. PhoneGap cho phép...