Home Tags Software

Tag: Software

Lightweight Directory Access Protocol viết tắt LDAP

LDAP hay Lightweight Directory Access Protocol là một giao thức ứng dụng truy cập các cấu trúc thư mục. Nó được thiết...

Soft launch

Soft launch - khởi động mềm, còn được gọi là mở nhẹ nhàng, là một bản phát hành trước của một sản phẩm hoặc...

Over the Air viết tắt OTA

Over the Air viết tắt OTA: thường được sử dụng kết hợp với dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), cho phép chuyển các tập...

Document Object Model viết tắt DOM

Document Object Model viết tắt DOM - Mô hình Đối tượng Tài liệu: là một giao diện lập trình ứng dụng (API). Thường thường...

Browser Object Model viết tắt BOM

Browser Object Model viết tắt BOM hay còn gọi là các đối tượng liên quan đến trình duyệt browser. Mỗi browser sẽ có những...

Bill of Materials viết tắt BOM

Bill of Materials viết tắt BOM: Một bảng kê các vật liệu hoặc cấu trúc sản phẩm (đôi khi là hóa đơn vật liệu,...

Material Requirements Planning viết tắt MRP

Material Requirements Planning viết tắt MRPLập kế hoạch yêu cầu chất liệu (MRP) là một hệ thống lập kế hoạch sản xuất, lập kế...

Business Process Re-engineering viết tắt BPR

Business Process Re-engineering viết tắt BPR - Quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ: là một chiến lược quản lý kinh doanh,...

Business Process Management viết tắt BPM

Business Process Management viết tắt BPM - Quản lý quy trình nghiệp vụ: là một nguyên tắc quản lý hoạt động sử dụng các...

Edge Computing

Edge Computing - máy tính Edge: là một phương pháp tối ưu hóa các hệ thống điện toán đám mây bằng cách xử lý...

SEO

Blacklist

Inbound link

Crawl

Linkbait

DMCA.com Protection Status