Home Tags Marketing 4.0

Tag: Marketing 4.0

Tổng hợp thuật ngữ mới trong cuốn sách Marketing 4.0, rất nhiều thuật ngữ mới được giải thích chi tiết giúp hiểu rõ hơn trong quá trình đọc

Email warm-up – Tăng tỉ lệ email marketing vào Inbox

Email warm-up là một quá trình “hâm nóng” địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ email marketing và tên miền của khách hàng được dùng cho việc gửi thông điệp đến người dùng qua email

The O Zone (O3 )

Mục tiêu cuối cùng của Marketing là thúc đẩy khách hàng từ nhận biết (Awareness) đến Ủng hộ thương hiệu (Advocate) (theo mô hình...

Point of Inspiration viết tắt POI

Point of Inspiration viết tắt POI - Điểm tạo cảm hứng: chính là những hình ảnh/hoạt động/chương trình quảng cáo kích thích nhóm khách...

Hashtag

Hashtag là một từ hoặc một chuỗi các kí tự viết liền nhau được đặt sau dấu thăng (#) mà mọi người sử dụng...

Content Marketing

Theo Robert Rose (nhà viết sách Marketing), nếu tiếp thị và quảng cáo truyền thống thường tâng bốc bạn lên thành những ngôi sao...

Mô hình Bow Tie

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong...

Mô hình Funnel

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong...

Mô hình Trumpet

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong...

Mô hình GoldFish

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong...

Mô hình Door Knob

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong...

SEO

DMCA.com Protection Status