Home Brand Management

Station Break viết tắt SB

558

Station Break viết tắt SB: thời giờ giữa hai tiết mục dành cho đài vì lý do kỹ thuật nhưng được bán lại để phóng thương điệp

SHARE