Direct traffic là lưu lượng khách truy cập một trang web bằng cách gõ trực tiếp địa chỉ domain vào trình duyệt hoặc nhấp vào một đường liên kết (URL) đã đánh dấu (bookmarked link).

Quá trình tìm hiểu và nghiên cứu cho phép bạn biết những trang mà khách hàng thường xuyên truy cập thông qua đó bạn có thể tối ưu các trang nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.