Home Brand Management

Brand Switching

1291

Brand Switching: sự đổi ý, từ bỏ một nhãn hiệu đang dùng để theo một nhãn mới khác hoặc nói đơn giản hơn là mua sản phẩm tương tự của thương hiệu khác

SHARE