Target Market – Thị trường mục tiêu: Phân khúc thị trường hay nhóm khách hàng mà công ty nhắm đến đề phục vụ, là định hướng của các hoạt động maketing.

Target: Khách hàng mục tiêu là ai? Độ tuổi nào? Thói quen sở thích ra sao, nhu cầu mong muốn của họ là gì? Yếu tố nào sẽ ảnh hưởng tới khách hàng mục tiêu của bạn?

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.