• Promoted Accounts

  Promoted Accounts là hệ thống sẽ đề xuất các tài khoản mà mọi người hiện không theo dõi và có thể thấy thú vị để “Follow”.  Promoted Accounts giúp giới thiệu nhiều tài khoản đa dạng hơn mà mọi người có thể thưởng thức....
 • Promoted Tweets

  Promoted Tweets là quảng cáo cho 01 Tweets thông thường được các nhà quảng cáo muốn tiếp cận với một nhóm người dùng rộng hơn hoặc để thúc đẩy sự tham gia từ những người theo dõi hiện tại của họ. Note: Tweets là một mẫu bài post...
 • Promoted Trends

  Promoted Trends – Xu hướng được quảng báo bắt đầu như là một phần mở rộng của nền tảng Quảng cáo trên Twitter và bây giờ là sản phẩm đầy đủ tính theo quyền của riêng họ. VớiPromoted Trends, người dùng sẽ thấy các xu hướng...
 • Follow

  Follow (hay theo dõi) được hiểu là bạn thực hiện hành động theo dõi tới một đối tượng cụ thể mà ở đây là những người nổi tiếng, những bạn bè của bạn với mục đích cập nhật thông tin hoặc bày tỏ sự quan tâm của bạn tới...