Home Tags Startup

Tag: Startup

Business Model Canvas – Mô hình kinh doanh

Với mô hình kinh doanh Business model canvas thay vì giành hàng tháng để lập kế hoạch và nghiên cứu, những người khởi nghiệp...

Founder và coFounder

Founder và coFounder Founder là người sáng lập, nhà sáng lập, có thể là sáng lập ra một công ty, tổ chức, hoặc có khi...

Growth Hacking

Growth Hacking là kĩ thuật Marketing được phát triển bởi startup. Họ sử dụng sự sáng tạo, tư duy phân tích, và các đơn...
- Advertisement -

SEO

PageSpeed Insights

Meta Language

Google Penguin

Social Share

Supplemental index

Alt Tag

DMCA.com Protection Status