Home Tags PPC

Tag: PPC

Lost Impression Share (Lost IS – Budget) hay Share Lost to...

Lost Impression Share (Lost IS – Budget) hay Share Lost to budget: Phần trăm quảng cáo Website của bạn không hiển thị do hạn...

Lost Impression Share (Lost IS – Rank) hay Share lost to...

Lost Impression Share (Lost IS – Rank) hay Share lost to ad rank: Phần trăm quảng cáo Website của bạn không hiển thị do...

Impression Share viết tắt IS

Impression Share (IS): Phần trăm số lần quảng cáo Website của bạn thực sự hiển thị trong tổng số lần quảng cáo Website có thể...

Top ad

Top ad - Quảng cáo hàng đầu là quảng cáo mà xuất hiện trên kết quả tìm kiếm organic (kết quả tìm kiếm không...

Side ad

Side ad - Quảng cáo bên là các quảng cáo hiển thị trên phía bên tay phải của trang kết quả công cụ tìm...

Display URL

Display URL - URL hiển thị là những gì thể hiện trong quảng cáo của bạn. Bạn có thể giữ này đơn giản và...

Destination URL

Destination URL - URL đích là trang đích quảng cáo của bạn đang hướng đến khi được nhấp vào. Trang web đích của bạn...

Headline

Headline - Tiêu đề quảng cáo là tiêu đề của quảng cáo của bạn. Nó thường có màu xanh trong quảng cáo.

Billing Threshold

Billing Threshold - Ngưỡng thanh toán chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán tự động, nơi mà chúng tôi tính phí cho bạn cho...

Daily budget

Daily budget - Ngân sách hằng ngày là những gì bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày cho mỗi quảng cáo. Chi phí hàng...
- Advertisement -

SEO

DMCA.com Protection Status