Home Tags App

Tag: App

Lightweight Directory Access Protocol viết tắt LDAP

LDAP hay Lightweight Directory Access Protocol là một giao thức ứng dụng truy cập các cấu trúc thư mục. Nó được thiết...

Soft launch

Soft launch - khởi động mềm, còn được gọi là mở nhẹ nhàng, là một bản phát hành trước của một sản phẩm hoặc...

Database Management System viết tắt DBMS

Database Management System viết tắt DBMS - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để...

Over the Air viết tắt OTA

Over the Air viết tắt OTA: thường được sử dụng kết hợp với dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), cho phép chuyển các tập...

First Paint

First Paint: báo cáo thời gian trình duyệt lần đầu tiên hiển thị sau khi điều hướng. Điều này không bao gồm sơn nền...

Document Object Model viết tắt DOM

Document Object Model viết tắt DOM - Mô hình Đối tượng Tài liệu: là một giao diện lập trình ứng dụng (API). Thường thường...

Browser Object Model viết tắt BOM

Browser Object Model viết tắt BOM hay còn gọi là các đối tượng liên quan đến trình duyệt browser. Mỗi browser sẽ có những...

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP - lập trình hướng khía cạnh: là một kỹ thuật lập trình (kiểu như lập trình hướng đối tượng)...

Object-Oriented Programming viết tắt OOP

Object-Oriented Programming viết tắt OOP - Lập trình hướng đối tượng: là một trong những kỹ thuật lập trình rất quan trọng hiện nay....

Bootstrap

Bootstrap là một framework cho phép thiết kế website responsive nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bootstrap là bao gồm các HTML templates, CSS templates...
Edit with Live CSS