• Cocos2d-x

  Cocos2d-x là một framework dùng để phát triển game, nguồn gốc từ framework nổi tiếng Cocos2d iPhone, điểm khác biệt là nó sử dụng C++ để hiện thực, thay vì Objective-C như bản gốc. Điểm nổi bật:  Cross-platform: Dĩ nhiên, ngày nay hầu hết...
 • Appcelerator Titanium

  Appcelerator Titanium là một khuôn khổ mã nguồn mở cho phép tạo ra các ứng dụng di động bản địa trên các nền tảng bao gồm iOS , Android và Windows UWP từ một mã nguồn JavaScript đơn , được phát triển bởi Appcelerator . Vào tháng 2 năm 2013,...
 • IBM MobileFirst

  IBM MobileFirst là danh mục giải pháp di động toàn diện trong đó kết hợp công nghệ cho các ứng dụng di động bao gồm công nghệ phát triển nền tảng, quản lý, bảo mật và phân tích các ứng dụng di động, các dịch vụ thiết kế và tích...
 • PhoneGap

  PhoneGap là một công cụ phát triển đa nền tảng, nói cụ thể hơn là công cụ phát triển ứng dụng cho iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, webOS, Bada, Symbian cùng lúc, viết một lần, biên dịch qua cloud và chạy được khắp nơi. PhoneGap cho phép...
 • Sencha Touch

  Sencha Touch là một Framework được viết bằng ngôn ngữ javascript dùng để phát triển các ứng dụng chạy trên điện thoại di động thông minh (Smartphone). Đây là một Framework rất là mạnh mẽ được viết theo mô hình MVC và đương nhiên là...
 • Zend

  Zend Framework là một bộ thư viện đồ sộ và mạnh mẽ được phát triển bởi Zend Technologies. Nó là một open source PHP sử dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng hoàn toàn để xây dựng các lớp thư viện hỗ trợ và chạy trong môi...
 • FuelPHP

  FuelPHP là một framework đơn giản, linh hoạt, hướng cộng đồng và được viết mới hoàn toàn dựa trên PHP 5.3+ và những ý tưởng tốt nhất của các framework khác. FuelPHP được xây dựng theo mô hình MVC, có hỗ trợ đầy đủ mô hình HMVC....
 • CodeIgniter

  CodeIgniter là một framework viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP dựa trên nền tảng MVC ( Model – View – Contrller ) cho phép tạo các trang web của bạn để có kịch bản tối thiểu kể từ khi trình bày và tách biệt với kịch bản PHP, nói...
 • Symfony

  Symfony là một framework Open Source viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP5. Symfony giúp phát triển ứng dụng web thiết kế theo yêu cầu. Một cộng đồng rộng lớn các lập trình viên đảm bảo về khả năng phát triển, tính linh động, tự do và...
 • Laravel

  Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiếm trúc model-view-controller (MVC). Những tính năng nổi bật của Laravel bao gồm cú pháp...